Κώστας Μπόσης – «… και το τρένο τραβούσε για τα ξεχερσώματα»

23 04 2011

Σε μια πολιτεία, στα νοτιοανατολικά σύνορα της Σοβιετικής Ενωσης, έρχονται να εγκατασταθούν, αμέσως μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, για να προστατευτούν από την καταδιωκτική μανία του μοναρχοφασιστικού καθεστώτος.

Μια καινούρια ζωή αρχίζει για όλους. Τα προβλήματα είναι πολλά. Οι συνθήκες στέγασης, η δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες δουλειάς, οι μικροαστικές συνήθειες από τη ζωή στην Ελλάδα, η έλλειψη γραμματικών γνώσεων, αλλά και οι προσωπικές αδυναμίες που πηγάζουν από την ανθρώπινη φύση…

Με μεγάλη αφηγηματική δύναμη, ο συγγραφέας Κώστας Μπόσης παρουσιάζει ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό από χαρακτήρες μέσα από το βιβλίο του «… και το τρένο τραβούσε για τα ξεχερσώματα», που κυκλοφορεί από τη «Σύγχρονη Εποχή».

Advertisements