Γεράσιμος Ρηγάτος – «Η Διατροφική Παράδοση στην Ελλάδα»

13 03 2011

Ο εξαίρετος επιστήμονας και συγγραφέας Γεράσιμος Ρηγάτος, πρόσθεσε στο πλούσιο συγγραφικό του έργο, ένα ακόμη «διαμάντι» υπό τον τίτλο «Η Διατροφική Παράδοση στην Ελλάδα» και υπότιτλο «Ιστορικές και Πολιτιστικές Διαδρομές» (εκδ. «ΒΗΤΑ»). Η συγγραφική του «δύναμη» απαριθμείται από 65 βιβλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα, από τα οποία τα 40 κινούνται στο χώρο του πολιτισμού της ιατρικής.

Στο τελευταίο του πόνημα, ο Γ. Ρ. οδηγεί τον αναγνώστη σε ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διαδρομές που καλύπτουν διαχρονικά ολόκληρο το εύρος της ελληνικής διατροφικής παράδοσης.

Μέσα από τις σελίδες του, γνωρίζουμε, πως η βελτίωση του ανθρώπινου είδους, συνδέθηκε στενά με τη διατροφή του. Αναφέρεται ότι από τα χρόνια της προϊστορίας, η αύξηση του ύψους και της διάρκειας ζωής, συνδυάστηκαν με την πλουσιότερη διατροφή. Υποστηρίζεται επίσης ότι η κρεοφαγία και η μαγειρική συντέλεσαν τόσο στην κοινωνική οργάνωση, όσο και στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Στο βιβλίο, εξετάζονται τα στοιχεία που περιγράφουν τη διατροφή κατά τους ομηρικούς χρόνους, τις σχετικές γνώσεις της προϊπποκρατικής ιατρικής, τα περί διαίτης βιβλία του Ιπποκράτη και των διαδόχων του, τα περί τροφής βιβλία του Γαληνού και των μεταγενέστερων γιατρών. Εξετάζονται επίσης τα σχετικά με τη διατροφή κατά τα συμπόσια, την κατανάλωση των βρώσιμων αγαθών από τις θυσίες και έργα που αναφέρονται ειδικά στην ψαροφαγία. Οι αναφορές στις περί διατροφής γνώσεις και αντιλήψεις των βυζαντινών, στηρίζονται όχι μόνο σε βιβλία γιατρών, αλλά και στα γραφόμενα από λόγιους, καθώς και σε λαϊκότερα κείμενα. Οι επόμενοι αιώνες κληρονομούν τις υπάρχουσες γνώσεις, τις εμπλουτίζουν με τα στοιχεία που συνεισφέρει ο Διαφωτισμός και με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και προσαρμόζουν τη διατροφή στις κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής.

Advertisements